Vědecký výzkum potvrdil účinnost vzduchového filtračního systému v 3D tiskárnách UP.

Vědecký výzkum potvrdil účinnost vzduchového filtračního systému v 3D tiskárnách UP.


BEZPEČNĚJŠÍ 3D TISKÁRNA

V technologickém institutu v Illinois byl proveden výzkum s cílem ověřit učinnost snížení emisí nebezpečných ultrajemných částic s velikostí do 100 nm (UFP) a nebezpečných těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících během 3D tisku kombinací uzavřené tiskové komory a HEPA filtru. K výzkumu byla použita 3D tiskárna UP BOX+ a tisková struna (filament) UP Fila ABS.

Podle závěrů výzkumu snižuje uzavřená tisková komora emise UFP o 74%. Při použití HEPA filtru je celkové množství UFP emisí dále sníženo dokonce o 91% oproti tiskárnám s otevřenou tiskovou komorou. Jiné studie přitom poukazují na fakt, že vysoká koncentrace UFP může mít negativní vliv na zdraví.

Výzkumníci zveřejnili následující grafy, které ukazují, že maximální naměřená koncetrace UFP při použití HEPA filtrace byla 5x103, což je o 90% nižší hodnota než u 3D tiskárny s otevřenou komorou.

Obrázek 1. a) časová závislost koncentrace UFP uvnitř tiskové komory před tiskem, během 3D tisku a po dokončení tiskové úlohy pro i) otevřenou tiskovou komoru bez filtračního systému (SM-R 2: 0,97, celková ztráta: 1,4 l / h) ii) uzavřenou tiskovou komoru bez filtračního systému (SM-R 2: 1,00, celková ztráta: 1,4 l / hod), a (iii) uzavřenou tiskovou komoru s filtračním systémem (SM-R 2: 0,99; 1 / h) a b) odhad časové závislosti produkce UFP emisí během tisku

Zdroj: Azimi,P,. Brent Stephens, B., 2017. Enclosure performance: Ultrafine particles (UFPs) and volatile organic compounds (VOCs) removal efficiency of desktop 3D printer enclosures. Chicago: The Built Environment Research Group, Illinois Institute of Technology, (102/001).

Podle další studie jsou z pohledu možných zdravotních rizik problematické i toxické látky (VOC), uvolňující se během 3D tisku. Výzkum prokázal, že během tisku z ABS materiálu na uzavřené tiskárně UP BOX+ s HEPA filtrem je celkové množství VOC emisí pouze 10,3 µg/min, výrazně méně než bylo stejnými výzkumníky naměřeno u ostatních 3D tiskáren.

Obrázek 2. Odhad produkce VOC emisí na základě výsledkl měření 16 kombinací 3D tiskáren a filamentů

Zdroj: Stephens, B., 2016. Evaluating and controlling airborne emissions from desktop 3D printers enclosures. Chicago: The Built Environment Research Group, Illinois Institute of Technology.

Uzavřená tisková komora v kombinaci s filtrací vzduchu má zásadní vliv na produkci škodlivých emisí UFP a VOC. Výzkum prokázal, že 3D tiskárna UP BOX+ je vhodná pro použití ve školách, kancelřích a domácnostech s ohledem na lidské zdraví.

Související články:

www.3d-tisk.cz

Zdroje:

1.Azimi, P., Stephens, B., 2016. Enclosure performance: Ultrafine particles (UFPs) and volatile organic compounds (VOCs) removal efficiency of desktop 3D printer enclosures. Chicago: The Built Environment Research Group, Illinois Institute of Technology

2. Built Environment Research Group., 2017. VOC & particle emissions from 3D printers [Online]. Chicago: Built Environment Research Group, Illinois Institute of Technology. Available from: http://built-envi.com/portfolio/ultrafine-particle-emissions-from-3d-printers/[Accessed 07/03/2017].

3. Tessy., 2017. Study suggests 3D printers with enclosed chambers and filters can reduce particle emissions [Online]. Amsterdam: 3der. Available from: http://www.3ders.org/articles/20170306-study-suggests-3d-printers-with-enclosed-chambers-and-filters-can-reduce-particle-emissions.html [Accessed 07/03/2017].

Posted on 2017-11-01 by Jan Straka Home 6082

Blog archives

Porovnat 0

No products

To be determined Shipping
0 Kč Total

Check out